Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Arges
ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI ARGEŞ

În ziua de 29 martie 2017, ora 14.00, locația Complexul Hotelier Hotel Central - Sala de conferințe, adresa Pitești, str. Pasajul Școlii, nr. 70, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Argeș a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:( click)
 

 
 
 Ofertă specială – IFRS 2015

Primăvara aduce o ofertă specială pentru achiziționarea unui exemplar IFRS 2015, în limba română. Începând cu 1 martie, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2015 (2 volume) sunt disponibile la prețul promoțional de 180 lei, cu o reducere de 40 lei față de costul inițial (220 lei).

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, până la 31 martie, la achiziționarea direct de la sediile filialelor CECCAR.


In atentia membrilor - depunere on-line a Raportului anual de activitate

În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:
www.raport.ceccar.ro
 
Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori.
 
Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.

 
 

 IMPORTANT

Clarificarea statutului de membru al C.E.C.C.A.R., conform art. 21, alin. 4 din O.G. 65/1994 republicata, cu modificările și completările ulterioare ( click aici pentru vizualizare)


Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România,


Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)

Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015, pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 20.01.2017, aflat în dezbatere publică (click aici pentru vizualizare)

 Expunere de motive, privind punctul de vedere CECCAR privind clarificarea unor aspecte în vederea implementării unor măsuri solicitate de mediul de afaceri (click aici pentru vizualizare)


Stimați colegi,
 
CECCAR Filiala Argeș prin Clubul Tinerilor Experți Contabili din România, vă invită la seminarul cu tema “ Noutăți fiscale 2017. Inchiderea exercițiului financiar 2016”, vineri 27 ianuarie 2017, începând cu ora 17:00, în Aula Magna a Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești. 
Formularul de înregistrare poate fi trimis prin mail la adresa indicată ctecr@yahoo.com sau la adresa ceccararges@cecccararges.ro.
 
Vă așteptăm.
 
CONDUCEREA FILIALEI
 

 Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța
 
Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.
La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil aici.
Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar aici.
 

 
 


Model declaraţie de candidatură pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR


 
Materialele cu privire la acordarea vizei anuale și sistemul de cotizații  aprobate de Conferința Națională Extraordinară care a avut loc în data de 09.01.2017, respectiv:
 

Model declarații pentru viză:

 

“Stimati colegi,

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.

Va rugam  sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a  propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.

Draftul final urmeaza a fi  dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016  si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.

Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.

De asemenea, rog sa analizati  textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare.

Va multumim!

Vicepresedinte  CECCAR

Alexandru Bunea “ 

 

Draft ROF CECCAR


 ADUNAREA  GENERALĂ  EXTRAORDINARĂ  A  MEMBRILOR  FILIALEI  ARGEŞ

    În ziua de 14 decembrie 2016, ora 14,00, locaţia Hotel Central ( fost Alcadibo) -Sala de conferințe, adresa Pitești, Pasajul Școlii, nr. 70, va avea loc Adunarea generală extraordinară a membrilor Filialei Argeș a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
 1. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională Extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din data de 9 ianuarie 2017.
    În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condiţiilor de validitate prevăzute la pct. 110 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al CECCAR, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, următoarea Adunare Generală Extraordinară este convocată în ziua de 14 decembrie 2016, ora 14,30, în acelaşi loc si cu aceeaşi ordine de zi.
 

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR

Având în vedere necesitatea actualizării normelor profesionale și adaptarea lor la cerințele actuale, luni, 21 noiembrie 2016, ora 15,00, vă invităm să participați la întâlnirea de lucru privind actualizarea standardelor profesionale nr. 21, 22, 23 și Cartea auditului de calitate.

Pentru buna desfășurare a întâlnirii, vă rugăm ca până la data desfășurării acesteia să analizați și să transmiteți în scris, prin e-mail, propunerile dumneavoastră de modificare.

Vă rugăm să confirmaţi participarea  prin e-mail la adresa ceccararges@ceccararges.ro.


ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI  -  Înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari

Având în vedere prevederile  Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a testului susţinut de experţii contabili care doresc să se înscrie în Grupul experţilor judiciari, organizat la nivelul filialelor, pentru anul 2017, vă comunicăm următoarele:

 • Depunerea de către experţii contabili şi înregistrarea la filială a Cererii privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (Anexa nr.10), a opţiunii privind specializările ( Anexa nr.11) şi a unei  fotografii ¾ cm se face până la  24.11. 2016 pentru prima sesiune şi se prelungeşte până pe data de 09.12.2016 pentru a II-a sesiune;
 • Termenii de referinţă privind organizarea şi desfăşurarea testului privind înscrierea în GEJ:

            1. Datele şi orele de desfăşurare a susţinerii testului pentru cele două sesiuni:

                - 05 decembrie 2016, orele 16,00 – 18,00, prima sesiune;

               - 16 decembrie 2016, orele 16,00 – 18,00, a doua sesiune,

            2. Tematica şi bibliografia este cea prezentată în  Anexa nr.1;

            3. Locaţia:  testul se va susţine la sediul filialei,

            4. Timpul afectat completării testului: 2 ore;

            5. Procedura de desfăşurare a testării: testarea constă în completarea, în   mod   individual, de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din 50 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns din care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte.

            6. Valoarea taxei privind organizarea şi desfăşurarea testării, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidaţi  o dată cu depunerea Cererii privind înscrierea în GEJ.

        Cerere privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (Anexa nr.10) ;

        Fişa de opţiuni ( Anexa nr.11);

        Tematica şi bibliografia ( Anexa nr.1);

          Set întrebări test GEJ


 
Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică
 
Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.
Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail soc@ceccaro.ro.
 

În atenţia candidaţilor la  examenul de aptitudini, sesiunea  6 şi 13 noiembrie 2016 

Informăm candidaţii la examenul de aptitudini că filiala Argeş este arondată Centrului de examen Vâlcea și examenul se va desfăşura în incinta Universităţii Constantin Brâncoveanu din Municipiul Rm. Vâlcea, B-dul. Nicolae Bălcescu, nr.39 ( vis a vis de Liceul de Chimie ). Intrarea în sălile de examen este permisă până la ora 8,30, pe baza cărţii de identitate.


 În atenţia candidaţilor care au susținut examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, sesiunea 2 şi 9 octombrie 2016

Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.

Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.


  NEWSLETTER PRO DOMO NR.9


 În atenţia candidaţilor la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, sesiunea 2 şi 9 octombrie 2016

Examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, sesiunea 2 şi 9 octombrie 2016, la Centrul de examen Argeş se va desfăşura la Universitatea  din  Piteşti,  Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane ( Corp I), Amfiteatru Gheorghe I. Brătianu - I 307, str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti. Examenul începe la ora 9,00.

Accesul în sala de examen se va face între orele 8,00 - 8,30 pe baza cărţii /buletinului de identitate.

 Probele de examen şi durata examenului: 

 • pentru contabilii autorizați:

            -  în ziua de 2 octombrie 2016  va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore pentru elaborare răspunsuri;

 • pentru experții contabili:

             - în ziua de 2 octombrie 2016  va avea loc proba scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore pentru elaborarea răspunsurilor;
             - în ziua de 9 octombrie 2016 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrina și deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore pentru elaborarea răspunsurilor.

 

“În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat
 
 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.
 
Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.
 
Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.
 
Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.”
 

        INVITAŢIE

 

ZIUA  NAŢIONALĂ  A  CONTABILULUI  ROMÂN

                Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an de către toţi profesioniştii contabili din România drept „Ziua Naţională a Contabilului Român", sub patronajul filialelor C.E.C.C.A.R.

                C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş are plăcerea de a vă invita, miercuri 21 septembrie 2016, începând cu ora 15,00, la Complex Alcadibo din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr.70, să participaţi la manifestările organizate cu ocazia sărbătoirii celei de-a XII-a ediţii a Zilei Naţionale a Contabilului Român.

                Manifestările ediţiei din acest an a Zilei Naţionale a Contabilului Român se vor desfăşura sub egida ”CECCAR – 95 ani de existență” aniversare dedicată împlinirii a 95 ani de la constituirea organizației profesionale CECCAR, eveniment deosebit din viața profesiei contabile.

                Veţi avea ocazia să întâlniţi, pe lângă reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru, oameni de afaceri, directori economici, directori financiari, contabili şefi şi alţi colegi de profesie, cu care să discutaţi şi să schimbaţi idei, pentru a obţine un schimb de informaţii util şi constructiv, privind rolul contabilului într-o economie de piaţă concurenţială.

                Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi începând cu ora 15,00 (AM), ora oficială pentru deschiderea manifestărilor.

                Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. la tel/fax: 0248215256; 0248213151, e-mail:ceccararges@ceccararges.ro

                Cu deosebită consideraţie,

                Preşedinte                                                                                                     Director executiv

                Daniel MATEI                                                                                               Marilena PÎRVULESCU


Examen de admitere la stagiu 

În anul 2016, C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 2 şi 9 octombrie 2016.

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 9 octombrie 2016.

Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la sediul din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4,  tel. 0248215256; 0248213151.

C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş organizează cursuri de pregătire a candidaţilor pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de  expert contabil /contabil autorizat. Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la sediul din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4,  tel. 0248215256; 0248213151.

Dosarul de înscriere la examenul de admitere la stagiu ( click)

 Actele prezentate în ordinea menţionată, în dosar cu şină, se depun la sediul C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş până în data de 9 septembrie 2016

 

 A apărut ediția a V-a, revizuită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Cei interesaţi pot achiziţiona cartea de la sediul filialei CECCAR.

 

 

 

 

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu, sesiunea 2016:


 

 

Se împlinesc, astăzi, patru ani de când președintele prof. univ. dr. Marin Toma a plecat dintre noi. Un adevărat vizionar, știind înaintea tuturor ceea ce se va întâmpla în profesia contabilă, în mod special, și în economia națională, în general, a luptat neîncetat pentru progresul profesiei contabile și pentru cei care o practică. Întotdeauna le-a arătat tuturor celor cu care a colaborat și care au format profesia contabilă drumul cinstit, plin de realizări care au la bază etica și profesionalismul, drum care poate fi parcurs doar în echipă.

Aducem astăzi un omagiu personalității remarcabile a vieții economice din țara noastră, care a fost președintele Marin Toma, un model profesional și uman a cărui amintire va trăi veșnic în inima noastră, datorându-i trimful tradiției și modernului în ceea ce privește profesia contabilă.

Amintim, în această zi, un citat al celui care a fost președintele Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, vorbe care i-au călăuzit pașii pe tot parcursul vieții: În faţa oricărui obstacol, a oricărei probleme de rezolvat am fost dominat de conjugarea a trei verbe: a şti, a vrea şi a putea.

Dumnezeu să-l odihnească!

 

Conducerea C.E.C.C.A.R. 

 

 


Publicația săptămânală online CECCAR Business Magazine.

http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/


Lista candidatilor la CONSILIUL SUPERIOR al CECCAR pentru alegerile ce vor avea loc la Conferinta Nationala din data de 18.03.2016 (click pentru vizualizare)


ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI ARGEŞ

  l. În ziua de 10 februarie 2016, ora 14,00, în Sala de conferinţe a Complexului Alcadibo Center din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr. 70, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Argeş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

            1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

            2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

            3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;

            4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

            5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

            6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor.

            7. Alegeri:   alegeri   pentru   reînnoirea   a jumătate   din   numărul   membrilor Consiliului filialei; alegeri pentru completarea Comisiei de disciplină, alegerea Comisiei de cenzori.

            8. Prezentarea președintelui filialei ales potrivit prevederilor Masurilor nr. 56/2009.

            II. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi, pot face "Declaraţii de candidatură" pentru un loc de titular sau de supleant la una din categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat.

            "Declaraţiile de candidatură" pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr.5, se vor trimite filialei Argeş a C.E.C.C.A.R.. prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie a.c. (cele primite după această dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).

            Modelele de declaraţie de candidatură se pot ridica de la sediul filialei Corpului, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4, Piteşti, telefon 0248215256/0248213151 sau pot fi descărcate aici  Model declaraţie candidatură membru consiliu ( click).


În atenţia candidaţilor la  examenul de aptitudini, sesiunea  15 şi 22 noiembrie 2015 

Informăm candidaţii la examenul de aptitudini că filiala Argeş este arondată Centrului de examen Vâlcea și examenul se va desfăşura în incinta Universităţii Constantin Brâncoveanu din Municipiul Rm. Vâlcea, B-dul. Nicolae Bălcescu, nr.39 ( vis a vis de Liceul de Chimie ). Intrarea în sălile de examen este permisă până la ora 8,30, pe baza cărţii de identitate.

 


 ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI  -  Înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari

Având în vedere prevederile  Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a testului susţinut de experţii contabili care doresc să se înscrie în Grupul experţilor judiciari, organizat la nivelul filialelor, pentru anul 2016, vă comunicăm următoarele:

 • Depunerea de către experţii contabili şi înregistrarea la filială a Cererii privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (Anexa nr.10), a opţiunii privind specializările ( Anexa nr.11) şi a unei  fotografii ¾ cm se face până la  24.11. 2015 pentru prima sesiune şi se prelungeşte până pe data de 09.12.2015 pentru a II-a sesiune;
  • Termenii de referinţă privind organizarea şi desfăşurarea testului privind înscrierea în GEJ:

            1. Datele şi orele de desfăşurare a susţinerii testului pentru cele două sesiuni:

                - 03 decembrie 2015, orele 16,00 – 18,00, prima sesiune;

               - 14 decembrie 2015, orele 16,00 – 18,00, a doua sesiune,

            2. Tematica şi bibliografia este cea prezentată în  Anexa nr.1;

            3. Locaţia:  testul se va susţine la sediul filialei,

            4. Timpul afectat completării testului: 2 ore;

            5. Procedura de desfăşurare a testării: testarea constă în completarea, în   mod   individual, de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din 50 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns din care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte.

            6. Valoarea taxei privind organizarea şi desfăşurarea testării, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidaţi  o dată cu depunerea Cererii privind înscrierea în GEJ.

            

        Cerere privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (Anexa nr.10) ;

        Fişa de opţiuni ( Anexa nr.11);

        Tematica şi bibliografia ( Anexa nr.1);

        Set întrebări test GEJ.

 


În atenţia candidaţilor la  examenul de admitere la stagiu, sesiunea  18 şi 25 octombrie 2015. 

Informăm candidaţii la examenul de admitere la stagiu  în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat care au optat pentru Centrul de examen Argeş, că filiala Argeş este arondată Centrului de examen Vâlcea și examenul se va desfăşura în incinta Universităţii Constantin Brâncoveanu din Municipiul Rm. Vâlcea, B-dul. Nicolae Bălcescu, nr.39      ( vis a vis de Liceul de Chimie ). Intrarea în sălile de examen este permisă până la ora 8,30, pe baza cărţii de identitate.


Examen de admitere la stagiu 

În anul 2015, C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 18 şi 25 octombrie 2015.    

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 25 octombrie 2015.

C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş organizează cursuri de pregătire a candidaţilor pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de  expert contabil /contabil autorizat. Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la sediul din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4,  tel. 0248215256; 0248213151.

Dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 18 septembrie 2015, la sediul CECCAR Filiala Argeş din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4. Mai multe detalii la secţiunea :examene/examen admitere stagiu.

 A apărut ediția a IV-a, revizuită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Cei interesaţi pot achiziţiona cartea de la filialele CECCAR din toată ţara.

Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat

 

 

 INVITAŢIE 

21 SEPTEMBRIE 2015

ZIUA  NAŢIONALĂ  A  CONTABILULUI  ROMÂN

  

                Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an de către toţi profesioniştii contabili din România drept „Ziua Naţională a Contabilului Român", sub patronajul filialelor C.E.C.C.A.R.

               C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş are plăcerea de a vă invita, luni 21 septembrie 2015, începând cu orele 15,00, la Complex Alcadibo din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr.70, să participaţi la manifestările prilejuite de aniversarea celei de-a XI-a ediţii a Zilei Naţionale a Contabilului Român.

              Cu această ocazie se vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate nominalizate în ,,Topul local al celor mai bune societăţi  membre  C.E.C.C.A.R.

              Veţi avea ocazia să întâlniţi, pe lângă reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru, oameni de afaceri, directori economici, directori financiari, contabili şefi şi alţi colegi de profesie, cu care să discutaţi şi să schimbaţi idei, pentru a obţine un schimb de informaţii util şi constructiv, privind rolul contabilului într-o economie de piaţă concurenţială.

               Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi începând cu ora 15,00, ora oficială pentru deschiderea manifestărilor.

              Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. la tel/fax: 0248215256; 0248213151, e-mail:ceccararges@ceccararges.ro

 

                Cu deosebită consideraţie,

                Preşedinte                                                                                                            Director executiv

                Ion BĂNICĂ                                                                                                           Marilena PÎRVULESCU

 


 


Campania CURĂŢENIA DE PRIMĂVARĂ – EDUCAŢIE PENTRU CURĂŢENIA ORAŞULUI TĂU


APEL pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală

APELUL CECCAR prin care se solicită amendarea proiectului Codului de procedură fiscală aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor relative la obligația experţilor contabili de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 Euro.


Către,

EXPERŢII CONTABILI şi CONTABILII AUTORIZAŢI, SENATORI ŞI DEPUTAŢI în PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), va adresează prezentul

APEL

pentru amendarea proiectului Codului de procedură fiscală, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro.

CECCAR solicită eliminarea acestor prevederi care încalcă grav secretul profesional deoarece obligația de raportare către ANAF a operațiunilor care depășesc un anumit plafon valoric transformă expertii contabili în agenți administrativi și știrbește grav independența profesională a expertului contabil. Prevederile art. 67 din proiectul susmenționat precizează că legea fiscală recunoaște dreptul expertului contabil si contabilului autorizat de a refuza furnizarea de informații către organul fiscal, cu privire la datele de care a luat cunoștință în exercitarea activității sale profesionale.

În mod contradictoriu, art. 62 din același proiect impune expertilor contabili, precum si altor profesii libere, obligația de a raporta operațiunile de peste 5.000 de euro sau echivalentul acestei sume, despre care au luat cunoștință, inclusiv pe cele sub acest plafon valoric care sunt mai multe și „par a avea o legătură între ele”. Această prevedere este inacceptabilă și este de natură să genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce afectează grav secretul profesional al expertilor contabili si contabililor autorizati – singurul criteriu care garantează, prin conștiința profesională, confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință expertul contabil, confidențialitate ce constituie temeiul încrederii în profesia de expert contabil si contabil autorizat.

Confidentialitatea, principiu important in codul Etic al profesionistilor contabili, precum si secretul profesional reprezinta garanții ale profesiei legale de expert contabil si de contabil autorizat fiind sunt grav afectate de modificarile propuse in proiect. Potrivit art. 62 din proiect:

„(1) Entitățile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cele care realizează transferuri electronice de numerar, sunt obligate să transmită organului fiscal central, zilnic, operațiunile în lei sau în valută despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele. Prin operațiuni ce par a avea o legătură între ele se înțelege operațiunile aferente unei singure tranzacții decurgând dintr-un singur contract sau înțelegere de orice natură între aceleași părți a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul în lei, atunci când acestea sunt efectuate în cursul aceleiași zile.

(2) Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, tipurile de informații în legătură cu operațiunile și soldurile aferente conturilor bancare, precum și procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la art. 61 și în prezentul articol se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

CECCAR nu acceptă să raporteze zilnic informații organelor fiscale, în formatul, cu conținutul și detaliile pe care le va stabili Președintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe baza unei norme de atribuire de competență într-un domeniu ce vizează activități care țin de domeniul vieții private a clienților ori de secretul comercial al afacerilor, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale specifice privind secretul profesional.

Precizam că în dreptul comunitar și internațional, principiul confidențialității și al secretului profesional al expertului contabil este recunoscut ca având un rol fundamental în derularea afacerilor si in desfasurarea activitatii de expertiza contabila si contabilitate fiind integrate si in codul etic al profesionistilor contabili la nivel national si international.

În consecință, este imperios necesară eliminarea din categoria celor obligați de a face astfel de raportări a expertilor contabili, si a altor profesii libere, care altfel sunt puși în situația de a furniza informații în privința clienților cu privire la date despre care au luat cunoștință în exercitarea activității lor.

In acest sens, solicitam ajustarea proiecul de modificare al Codului de Procedura Fiscala, aprobat de Guvern în ședința din 25.03.2015, aflat în procedură parlamentară la Senat, în sensul eliminării dispozițiilor privind obligația expertilor contabili si a contabililor autorizati, precum si a altor profesii libere, de a informa zilnic ANAF cu privire la operațiunile în lei sau valută, despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro deoarece sunt contrare reglementarilor cu privire la principiul confidentialitatii si obligativitatea mentinerii secretului profesional.

Cu stima,

Presedinte,

Prof.univ.dr. Robert Aurelian Sova


 
REZULTAT ALEGERI  PREŞEDINTE CONSILIUL FILIALEI  C.E.C.C.A.R.  ARGEŞ PENTRU MANDATUL 2016 – 2020 
 
În conformitate cu prevederile lit. A din Măsurile nr. 56/2009  pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a CECCAR, republicat, în urma analizării şi centralizării opţiunilor membrilor filialei cu drept de vot,  exprimate prin vot secret până la 31.03.2015, domnul Matei Daniel este desemnat ca  viitor preşedinte al filialei Argeş, pentru  mandatul 2016-2020  Viitorul preşedinte urmează să fie prezentat în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri.

Comisia de validare:

Jaca Floarea­­

Din Daniela
Matei Gabriel Ion
Mihăescu Cristina Luciana
Pîrvulescu Marilena

 

ALEGERI  PREŞEDINTE CONSILIUL FILIALEI  C.E.C.C.A.R.  ARGEŞ PENTRU MANDATUL 2016 – 2020 
 
În baza prevederilor lit. A din Măsurile nr. 56/2009  pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR, republicat, aprobate prin Hotărârea nr. 09/62 din 14 martie

2009 a Conferinţei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că pentru funcţia de preşedinte al Consiliului filialei Argeş, pentru mandatul 2016-2020, au depus declaraţii de candidatură următorii experţi contabili: Burtescu Claudia Lucreţia, Dumitru Gheorghe, Matei Daniel.
 
În urma analizării candidaturilor, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute de regulament, Comisia de nominalizare a candidaţilor la funcţia de preşedinte al Consiliului filialei Argeş, aprobată prin Hotărârea Consiliului filialei  nr. 14/59 din 29.12.2014 a întocmit referatele pentru fiecare candidat ( anexate).
 
Invităm membrii filialei ca până la data de 31 martie 2015 să vină la filială şi să-şi exprime opţiunea/votul cu privire la viitorul preşedinte al Consiliului filialei Argeş.
 
Opţiunea/votul poate fi exprimată până la data de 31 martie 2015, numai de către membrii filialei cu drept de vot, în conformitate cu dispoziţiile pct. 108 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR, republicat şi pct. 2 din Anexa 1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR.

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI ARGEŞ

   În ziua de 26 februarie 2015, ora 14,00,  în Sala de conferinţe a Complexului Alcadibo Center din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr. 70, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Argeş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România  cu următoarea ordine de zi:(click)


 ALEGERI  PREŞEDINTE CONSILIUL FILIALEI  C.E.C.C.A.R.  ARGEŞ PENTRU MANDATUL 2016 – 2020

Potrivit pct. 67 alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a  C.E.C.C.A.R.,  republicat, cu modificările şi completările ulterioare, „Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.”

Potrivit acestor prevederi şi a măsurilor pentru punerea lor în aplicare:

Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Filialei CECCAR Argeş, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun la sediul filialei până la data de 31 ianuarie 2015.

Declaraţia de candidatură pentru funcţia de preşedinte al Consiliului filialei - model aprobat de Consiliul Superior al Corpului se poate descărca aici( click).

Comisia de nominalizare analizează candidaturile primite sub aspectul îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute de Regulament şi întocmeşte un referat pentru fiecare candidat în care este prezentat modul de îndeplinire a fiecărei condiţii şi în mod special:
   a. reputaţia;
   b. ataşamentul la onoarea, prestigiul şi interesele Corpului;
   c. îndeplinirea obligaţiilor faţă de Corp în ultimii 3 ani (participarea la adunările generale, obligaţii financiare, obligaţii profesionale, etc.);
   d. calităţi manageriale (funcţii de conducere deţinute, etc.);
   e. activităţi desfăşurate în interesul profesiei contabile, (cursuri predate, activitatea în diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natură, lucrări scrise, seminarii organizate, activitatea în diferite structuri alese sau executive ale Corpului, etc.) exprimate în număr ore prestate în ultimii 5 ani.

Conţinutul referatelor şi lista candidaţilor nominalizaţi pentru funcţia de preşedinte al consiliului filialei se aduce la cunoştinţa membrilor până la data de 28 februarie 2015.

Prin nota care însoţeşte referatele respective se solicită membrilor ca până la 31 martie 2015 să vină la filială şi să-şi exprime opţiunea lor cu privire la noul preşedinte.

Comisia de nominalizare împreună cu Comisia de validare a candidaturilor prevăzută de Regulament analizează opţiunile membrilor şi stabileşte numărul de voturi acordate fiecărui candidat, lista candidaţilor în ordinea numărului de voturi fiind făcută publică.

Candidatul cu cel mai mare număr de voturi urmează să fie desemnat ca viitor preşedinte al filialei dacă cel puţin 51% din membrii activi cu drept de vot ai filialei au depus opţiunile solicitate cu termen 31 martie 2015.  


ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI  -  Înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari

Având în vedere prevederile  Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a testului susţinut de experţii contabili care doresc să se înscrie în Grupul experţilor judiciari, organizat la nivelul filialelor, pentru anul 2015, vă comunicăm următoarele:

 • Depunerea de către experţii contabili şi înregistrarea la filială a Cererii privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (Anexa nr.10), a opţiunii privind specializările ( Anexa nr.11) şi a unei  fotografii ¾ cm se face până la  24.11. 2014 pentru prima sesiune şi se prelungeşte până pe data de 09.12.2014 pentru a II-a sesiune;
 • Termenii de referinţă privind organizarea şi desfăşurarea testului privind înscrierea în GEJ:

            1. Datele şi orele de desfăşurare a susţinerii testului pentru cele două sesiuni:

               - 03 decembrie 2014, orele 16,00 – 18,00, prima sesiune;

               - 15 decembrie 2014, orele 16,00 – 18,00, a doua sesiune,

            2. Tematica şi bibliografia este cea prevăzută în  Anexa nr.1;

            3. Locaţia: - testul se va susţine la sediul filialei,

            4. Timpul afectat completării testului: 2 ore;

            5. Procedura de desfăşurare a testării: testarea constă în completarea, în   mod   individual, de către experţii contabili candidaţi a testului grilă compus din 50 întrebări, fiecare având 3 variante de răspuns din care una corectă; fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 puncte.

            6. Valoarea taxei privind organizarea şi desfăşurarea testării, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidaţi  o dată cu depunerea Cererii privind înscrierea în GEJ.

            Cerere privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (Anexa nr.10) ;

            Fişa de opţiuni ( Anexa nr.11);

            Tematica şi bibliografia ( Anexa nr.1). 

            Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară


INVITAŢIE

 

21 SEPTEMBRIE 2014

ZIUA  NAŢIONALĂ  A  CONTABILULUI  ROMÂN

 

Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an de către toţi profesioniştii contabili din România drept „Ziua Naţională a Contabilului Român", sub patronajul filialelor C.E.C.C.A.R.

C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş are plăcerea de a vă invita, duminică 21 septembrie 2014, începând cu orele 10,00, la Complex Alcadibo din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr.70, să participaţi la manifestările prilejuite de aniversarea celei de-a X-a ediţii a Zilei Naţionale a Contabilului Român.

Cu această ocazie se vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate nominalizate în ,,Topul local al celor mai bune societăţi membre ale C.E.C.C.A.R.

Veţi avea ocazia să întâlniţi, pe lângă reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru, oameni de afaceri, directori economici, directori financiari, contabili şefi şi alţi colegi de profesie, cu care să discutaţi şi să schimbaţi idei, pentru a obţine un schimb de informaţii util şi constructiv, privind rolul contabilului într-o economie de piaţă concurenţială.

Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi începând cu ora 10,00 (AM), ora oficială pentru deschiderea manifestărilor.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. la tel/fax: 0248215256; 0248213151, e-mail:ceccararges@ceccararges.ro

Cu deosebită consideraţie,

                Preşedinte                                                                                                            Director executiv

                Ion BĂNICĂ                                                                                                           Marilena PÎRVULESCU


A apărut ediţia 2014 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces

A apărut ediţia 2014 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a publicat, la sfârşitul săptămânii trecute, Ediţia a III-a, revizuită, „Ghidului pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

Ghidul reprezintă un instrument deosebit de util în procesul de pregătire pentru examenul anual de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008.  

Ediţia din 2014 cuprinde, în cele 990 de pagini, Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat şi Programele aferente examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, sesiunea 2014, care se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, şi se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

De asemenea, Ghidul conţine exemple ilustrative pentru verificarea cunoştinţelor candidaţilor în următoarele domenii: contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor, doctrina şi deontologia profesiei contabile şi expertiză contabilă.


Comunicat de presă – Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Finanţelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparenţă decizională, Proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit proiectului de ordin, operatorii economici, care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2014. Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro,având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Proiectul propune ca termen limită pentru depunerea raportărilor data de 18 august 2014. Nedepunerea raportărilor se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.

Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.

Pentru situaţiile financiare anuale ale operatorilor economici, modelele acestora sunt prevăzute de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, de la o perioadă la alta intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare.


Examen de admitere la stagiu 

În anul 2014, C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 5 şi 12 octombrie 2014.
 
Examenul de admitere la stagiu pentru contabili autorizati, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în ziua de 12 octombrie 2014.
 
C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş organizează cursuri de pregătire a candidaţilor pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de  expert contabil /contabil autorizat.
Dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 8 septembrie 2014, la sediul CECCAR Filiala Argeş din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4. Mai multe detalii la secţiunea :examene/examen admitere stagiu.
 

Campania CURĂŢENIA DE PRIMĂVARĂ – EDUCAŢIE PENTRU CURĂŢENIA ORAŞULUI TĂU

 Studiu privind piața serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor

CECCAR lansează o invitație publică tuturor entităților care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri.

Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât și PMM-urile prin oferirea unor răspunsuri la întrebări precum care sunt nevoile și dorințele clienților.

Chestionarul vizează evaluarea gradului de satisfacţie al IMM-urilor în calitate de clienți ai PMM-urilor şi relaţia cu expertul contabil/cabinetul de contabilitate în general. Completarea chestionaruuil durează aproximativ 10 minute şi se realizează on line până cel târziu Vineri, 23 mai 2014.

Cei interesați pot completa chestionarul online accesând următorul link: http://www.kestionare.ro/k/k.aspx?k=6297


Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România,  Bucureşti - 14 martie 2014  

În data de 14 martie 2014, la Bucureşti, a avut loc Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, organizată potrivit legii, cu următoarea ordine de zi: 1. Raport privind activitatea desfăşurată de Consiliul Superior şi Consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în anul 2013 2. Raport privind rezultatele activităţii financiare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la 31 decembrie 2013 3. Raportul Auditorului statutar privind activitatea financiară a Corpuluiciteşte mai departe


 

 


MODIFICĂRI CPP CU INCIDENŢĂ ÎN ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Descarcă modificări CPP aici.


COMPLETAREA ON-LINE A RAPORTULUI ANUAL DE ACTIVITATE 

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR facilitatea de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web.

Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei.

În afară de facilitatea completării on-line a Raportului anual de activitate, membrii au posibilitatea consultării fişei personale, astfel că în orice moment se poate cunoaşte statutul în cadrul Corpului, atât personal cât şi al societăţii, după caz.

Legat de aceste facilităţi membrii pot solicita informaţii suplimentare la filiala de domiciliu sau prin e-mail.

Pentru crearea unui cont în aplicaţie astfel încât să puteţi accesa fişa personală şi completa Raportul anual de activitate, vă rugăm să urmaţi unul din următorii paşi:

1.                solicitaţi personal la filiala CECCAR de domiciliu datele de autentificare (username şi parolă); este nevoie să aveţi asupra dumneavoastră cartea de identitate sau carnetul de membru pentru identificare

sau

2.                trimiteţi pe adresa evidentamembri@ceccaro.ro un mail cu subiectul: „Solicitare creare cont” la care ataşaţi o copie după cartea de identitate şi carnetul de membru; adresa de mail de pe care trimiteţi solicitarea trebuie să fie obligatoriu personală şi să aveţi acces la ea. În cel mai scurt timp veţi primi pe adresa de mail datele de autentificare în aplicaţie (verificaţi periodic şi directorul Spam sau Junk). Pentru orice problemă legată de accesarea contului trimiteţi întrebările dumneavoastră pe adresa de mail mai sus menţionată sau la filiala de domiciliu

Odată creat contul veţi primi pe adresa de mail personală informaţii suplimentare privind modul de utilizare al aplicaţiei şi de completare a Raportului anual de activitate.


ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI ARGEŞ

  l. În ziua de 12 februarie 2014, ora 14,00, în Sala de conferinţe a Complexului Alcadibo Center din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr. 70, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Argeş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:

            1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;

            2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;

            3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;

            4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;

            5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

            6. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor.

            7. Alegeri:   alegeri   pentru   reînnoirea   a jumătate   din   numărul   membrilor Consiliului filialei; alegeri pentru completarea Comisiei de disciplină.

            II. Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare, republicat, membrii Corpului care au dreptul de a fi aleşi, pot face "Declaraţii de candidatură" pentru un loc de titular sau de supleant la una din categoriile profesionale de care aparţin, expert contabil sau contabil autorizat.

            "Declaraţiile de candidatură" pentru un loc de consilier, fie în Consiliul Superior, fie în Consiliul filialei, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr.5, se vor trimite filialei Argeş a C.E.C.C.A.R.. prin recomandată cu aviz de primire astfel încât acestea să fie primite până la data de 25 ianuarie a.c. (cele primite după această dată nu se vor lua în considerare, pentru tardivitate).

            Modelele de declaraţie de candidatură se pot ridica de la sediul filialei Corpului, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4, Piteşti, telefon 0248215256/0248213151 sau pot fi descărcate aici  Model declaraţie candidatură membru consiliu ( click).


Precizări privind testul în vederea înscrierii în Grupul Experţilor Judiciari

 Aici puteţi consulta setul de întrebări din care vor fi extrase câte 50 întrebări pentru fiecare variantă ( click )

Datele şi orele de desfăşurare a susţinerii testului pentru cele două sesiuni:

 - 02 decembrie 2013, orele 16,00 – 18,00, prima sesiune;

 - 16 decembrie 2013, orele 16,00 – 18,00, a doua sesiune. 

Locaţia: testul se va susţine la sediul filialei din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4.


În atenţia membrilor

  „Prin misiunea de a servi interesului profesioniştilor contabili, C.E.C.C.A.R. se preocupă să găsească şi să asigure soluţii profesionale de înaltă calitate la problemele cu care se confruntă membrii în desfăşurarea activităţii acestora. Astfel, C.E.C.C.A.R. s-a implicat şi în căutarea serviciilor de calitate privind furnizarea şi certificarea semnăturii electronice oferite de companiile existente pe piaţa de capital internă.

   Ce este semnătura electronică şi la ce este necesară membrilor Corpului?

 Cu ajutorul semnăturii electronice se depun în format electronic declaraţiile fiscale ale contribuabililor, clienţi ai membrilor noştri, semnate digital.

   Ce presupune depunerea electronică a declaraţiilor fiscale? Care sunt avantajele?

   Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale se face numai cu însoţirea acestora cu semnătura în format digital a profesionistului contabil. Prin folosirea semnăturii electronice se elimină timpul petrecut la cozile ANAF pentru depunerea în format fizic a declaraţiilor fiscale, iar folosirea tehnologiei informatice permite verificarea electronică a depunerii declaraţiilor fiscale şi a modului în care acestea au fost procesate în evidenţa fiscală a contribuabililor.

   Având în vedere necesitatea utilizării semnăturii electronice, la sfârşitul lunii octombrie a anului curent, C.E.C.C.A.R. a încheiat cu CertSign un parteneriat de colaborare, care are drept obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii avantajoase de achiziţionare a certificatelor digitale necesare generării semnăturii electronice.

   Menţionăm faptul că pe piaţă există mai multe companii care furnizează semnătura electronică. În prezent, doar compania CertSIGN a încheiat un parteneriat cu C.E.C.C.A.R., prin care membrii Corpului au posibilitatea de a achiziţiona de la CertSIGN semnătura electronică la un preţ preferenţial, absolvenţii examenului de aptitudini C.E.C.C.A.R. beneficiază de vouchere de reduceri, în primul an de la absolvire.

   Pentru alte informaţii şi detalii vă rugăm să contactaţi filiala de domiciliu sau puteţi apela următoarele date de contact: e-mail- ceccar@certsign.ro; tel. 031.101.18.70.În atenţia candidaţilor la examenul de aptitudini, sesiunea 17 şi 24 noiembrie 2013

Examenul de aptitudini, sesiunea 17 noiembrie 2013 ( proba scrisă) şi 24 noiembrie 2013 ( proba orală) , la Centrul de examen Argeş se va desfăşura la Universitatea  din  Piteşti,  Corp I ( Facultatea de Ştiinţe Socio - Umane) , str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti. 
Accesul în sala de examen se va face între orele 8,00 - 8,30 pe baza cărţii /buletinului de identitate.

Forum de fiscalitate

Clubul Tinerilor Experţi Contabili din România a început ca un proiect de suflet şi a fost creat la iniţiativa Directorului General CECCAR, sub egida Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ca un instrument  de asistenţă şi informare dedicat promovării şi dezvoltării tinerilor profesionişti contabili din România, având ca principal obiectiv participarea la dezvoltarea tinerilor absolvenţi pe parcursul primilor ani de activitate profesională.

În seria inițiativelor dedicate tinerilor noștri membri se încadrează și lansarea nucleului regional pentru regiunea de Sud-Vest prin Forumul de fiscalitate care se va organiza miercuri, 30 octombrie 2013, ora 17:30 la Pitești.

RETROSPECTIVA MODIFICĂRILOR DIN LEGISLAȚIA FISCALĂ. ULTIMELE NOUTĂȚI. ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL FISCAL EUROPEAN.

Pentru detalii puteţi contacta CECCAR Filiala Argeş din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4,  tel. 0248215256; 0248213151.


ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI  -  Înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari

Având în vedere prevederile  Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a testului susţinut de experţii contabili care doresc să se înscrie în Grupul experţilor judiciari, organizat la nivelul filialelor,  vă comunicăm următoarele  click pentru detalii:

Cerere privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (Anexa nr.10)

Fişa de opţiuni ( Anexa nr.11)

Tematica şi bibliografia ( Anexa nr.1). 

Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară


În ediţia de luni, 23 septembrie 2013 a săptămânalului Economistul, se găseşte articolul: 

“Expertul contabilul român, pregătit să facă faţă provocărilor unei lumi în continuă schimbare”

Convorbire cu ec. Daniela Vulcan,

Director General al CECCAR


În atenţia candidaţilor la  examenul de admitere la stagiu, sesiunea 29 septembrie şi 06 octombrie 2013 

Informăm candidaţii la examenul de admitere la stagiu  în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi contabil autorizat care au optat pentru centrul de examen Argeş, că filiala Argeş este arondată centrului de examen Vâlcea și examenul se va desfăşura în oraşul Rm. Vâlcea, Universitatea C. Brâncoveanu, str. N. Balcescu, nr.39 ( vis a vis de Liceul de chimie - zona Dovali ). Intrarea în sălile de examen este permisă până la ora 8,30, pe baza cărţii de identitate. 


    INVITAŢIE

 

            21 SEPTEMBRIE 2013

 

            ZIUA  NAŢIONALĂ  A  CONTABILULUI  ROMÂN

 

 

              Ziua de 21 septembrie este sărbătorită în fiecare an de către toţi profesioniştii contabili din România drept „Ziua Naţională a Contabilului Român".

              C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş are plăcerea de a vă invita, sâmbătă 21 septembrie 2013, începând cu orele 10,00, la Complex Alcadibo din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr.70, să participaţi la manifestările prilejuite de aniversarea celei de-a IX-a ediţii a  Zilei Naţionale a Contabilului Român.

              Cu această ocazie se vor acorda diplome/distincţii societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate nominalizate în ,,Topul local al celor mai bune societăţi membre ale C.E.C.C.A.R.

              Veţi avea ocazia să întâlniţi, pe lângă reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru, oameni de afaceri şi colegi de-ai dumneavoastră din profesie, cu care să discutaţi şi să schimbaţi idei, pentru a obţine un schimb de informaţii util şi constructiv.

              Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi începând cu ora 10,00 (AM), ora oficială pentru deschiderea manifestărilor.

              Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. la tel/fax: 0248215256; 0248213151, e-mail:ceccararges@ceccararges.ro

 

                Cu deosebită consideraţie,

 

                Preşedinte                                                                                                            Director executiv

                Ion BĂNICĂ                                                                                                           Marilena PÎRVULESCU

 

 Programul manifestărilor din 21 septembrie 2013


 Noi apariţii la Editura CECCAR

 • Publicarea IFRS BV 2013 în limba română

Publicarea IFRS BV 2013 în limba română

Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2013 reprezintă singura ediție oficială tipărită a textului consolidat al normelor autorizate ale IASB emise la 1 ianuarie 2013.

Prezenta ediţie este publicată în două volume:

- Partea A (Cadrul general conceptual și dispoziții) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri), și a Interpretărilor IFRIC și SIC.

- Partea B cuprinde documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii și opinii contrare.

Prezenta ediție nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni. 

Achiziţionarea: Cele 2 volume IFRS 2013 se poate face de la filială.

 • Până pe data de 20 septembrie vom primi o lucrare nouă "Ghidul pentru examenul de aptitudini", 624pagini, la preţul de 60 lei. Menţionăm că, ediţia din acest an cuprinde doar partea de Contabilitate. Coperta cărţii 

21 septembrie 2013 - cea de-a IX-a ediţie a Zilei Naţionale a Contabilului Român


Examen de admitere la stagiu 2013

C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 29 septembrie şi 6 octombrie 2013. Dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 2 septembrie 2013, la sediul CECCAR Filiala Argeş din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4. Mai multe detalii la secţiunea :examene/examen admitere stagiu.


Carta Albă a IMM-urilor din România, ediția a XI-a pentru 2013

Joi, 18 iulie 2013, la Sala Rondă a Hotelului Intercontinental din Bucureşti a avut loc lansarea "Cartei Albe a IMM-urilor din România", editia a XI-a pentru 2013, editată de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din Romania (CNIPMMR).

Partenerul Principal al evenimentului a fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

CECCAR a fost reprezentat de Directorul General, EC Daniela Vulcan şi de Preşedintele ales, dr. Domnica Băghină, care a adresat câteva cuvinte plenului prin care a subliniat importanţa rolului pe care expertul contabil îl are în buna desfăşurare a vieţii economice, a IMM-urilor, fiind partenerul de încredere a oricărui investitor de succes.

La eveniment au participat Primul-ministru al României, Victor Ponta, Ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini, Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, şi Florian Costache, Preşedinte al Consiliul Economic şi Social (C.E.S.).

În urma eforturilor conjugate depuse de Directorul General al CECCAR şi a conlucrării susţinute cu ministerele de profil, CECCAR a fost apreciat şi elogiat în plenul evenimentului de către dna. ministru Maria Grapini, care i-a transmis Primului-ministru al României, dl. Victor Ponta, aprecierile sale referitoare la buna colaborare cu CECCAR căreia i se datorează noile proiecte de lege ce se află acum la Ministerul Finanţelor Publice, mentionând că toată această realizare nu ar fi fost posibilă fără aportul profesional deosebit de important adus de către CECCAR:

"Aş vrea domnule prim-ministru să vă spun că CECCAR-ul m-a ajutat foarte mult în acel studiu pe care mi l-aţi trasat ca sarcină să-l fac, o nouă metodă de impozitare pentru unităţile hoteliere, şi îi mulţumesc public pentru că s-a creat un colectiv de lucru foarte bun. Este dat la Finanţe, vrem să-l aplicăm de la 1 octombrie. Este totul gata, suntem în ultima fază. Am făcut un parteneriat public-privat, nimeni nu poate să conteste", a declarat ministrul pentru IMM-uri, turism şi mediul de afaceri, Maria Grapini.

Aprecieri deosebite a adus CECCAR-ului şi dl. Florian Costache, preşedinte al Consiliul Economic şi Social:

"Dacă vreţi într-adevăr să absorbiţi fondurile europene şi mai ales POSDRU, care ne interesează pe toţi, aveţi lângă dumneavoastră CECCAR-ul, vedeţi câte lucruri bune a făcut. Este tot voinţa primului-ministru ca experţii contabili care sunt auditori şi experţi în proiecte să-şi asume răspunderea auditului proiectului, iar OI-rurile să facă secretariat. Trebuie ca dumneavoastră, ca ministru al Muncii, şi doamna Grapini să-i solicitaţi primului-ministru acest lucru. Vă garantez că va fi o absorbţie exponenţială pe POSDRU dacă vă sprijiniţi în oamenii aceştia minunaţi care au toate calităţile pentru a-şi pune semnătura şi a răspunde pe un document", a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Florian Costache.

*********

Începând din data de 18 iulie 2013, Directorul General al CECCAR, dna. EC Daniela Vulcan, este membru titular în Comisia pentru politici monetare, financiare, fiscale si de venituri din cadrul Consiliului Economic şi Social.

http://curierulnational.ro/Economie/2013-07-19/Firmele+mici+se+zbat+sa+supravietuiasca


Un an de la despărţirea de marele lider al contabililor români, prof. univ. dr. Marin Toma

Ceea ce era incredibil, în urmă cu un an, la 27 mai 2012, rămâne şi astăzi greu de acceptat pentru toţi cei care l-au cunoscut, apreciat şi admirat, în cel mai înalt grad, pe preşedintele Marin Toma, despărţirea de mentorul tuturor profesioniştilor contabili din ţara noastră fiind resimţită permanent cu durere şi imposibilă consolare, aşa cum se întâmplă totdeauna cu personalităţile autentice, cu cei ce şi-au lăsat amprenta puternică, de neconfruntat asupra destinelor contemporanilor şi ale celor care vor urma. Pe măsura trecerii timpului amintirea îi este vie, iar opera sa atât de bogată, pe toate planurile – profesional, civic, etic – se afirmă ca o valoare perenă, naţională şi universală....citeşte mai departe

 

 


ALEGERI FCM

În data de 30 aprilie 2013, Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni (FCM), al cărei membru fondator este şi CECCAR, a desfăşurat în cadrul Adunării Generale anuale alegerile pentru funcţia de Preşedinte şi Preşedinte adjunct pentru mandatul 2013 – 2015.

Cu unanimitate de voturi, Directorul General al CECCAR, dna. Ec. Daniela Vulcan a fost aleasă în funcţia de Preşedinte adjunct FCM.

Dna Vulcan, pe parcursul celor peste 13 ani de când conduce cu succes Executivul Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR), şi-a urmărit consecvent idealul de a vedea această organizație pe cele mai înalte culmi atât naţionale cât şi internaţionale şi a valorificat oportunitățile ivite, indiferent de obstacole dovadă stând această recunoaştere internaţională.

În calitate de Director General al Corpului, activităţile desfăşurate pentru susţinerea, dezvoltarea şi promovarea profesiei contabile în mediul intern şi internaţional au cunoscut un parcurs exclusiv ascendent, mărturie fiind nivelul la care se află astăzi CECCAR: cel mai mare organism profesional din Sud-Estul Europei, de un înalt prestigiu național şi internațional, ce deține puterea de a transpune în norme şi ghiduri toate standardele şi reglementările internaționale dar şi recunoaşterea profesională de către organizaţii internaţionale de prestigiu precum Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni. 

Doamna Vulcan este un profesionist desăvârşit, care prin cunoaştere, talent, inteligenţă, înţelepciune, capacitatea de a rezolva problemele în mod creator, organizare, planificare şi strategie a contribuit la crearea de bune practici în CECCAR; iar experiența, expertiza şi prestigiul de care se bucură o recomandă ca fiind demnă de această funcție şi nu întâmplător este faptul că ilustrul Prof. Univ. Dr. Marin Toma (1943-2012), cel care a fost, este şi va rămâne cel mai remarcabil părinte al profesiei contabile din țara noastră, Preşedinte al CECCAR, i-a acordat dnei Vulcan toată încrederea sa.

 

Federaţia Experţilor Contabili Mediteraneeni este o organizaţie de prestigiu, recunoscută de IFAC, care reprezintă mai mult de 320.000 de profesionişti contabili din şaisprezece ţări (Albania, Bulgaria, Cipru, Egipt, Franţa, Grecia, Israel, Italia, Kosovo, Malta, Maroc, România, Serbia, Spania, Tunisia şi Turcia).

FCM este o organizaţie non-profit creată în 1999 la iniţiativa mai multor lideri regionali ai organismelor profesionale contabile şi este organizaţia regională cu cea mai extinsă reprezentare zonală.

Misiunea FCM este de a promova cooperarea între organismele profesionale din regiune atât în sectorul public cât şi cel privat, de a face schimb de cunoştinţe şi expertiză şi de a furniza asistenţă tehnică membrilor cu scopul de a obţine şi menţine standarde profesionale de înaltă calitate. Aşadar misiunea FCM este de a aborda temele profesionale în contextul regional având ca obiectiv final contribuirea la dezvoltarea economică în regiune şi implementarea unei pieţe integrate şi competitive între ţările din regiune.

 

Competenţa, experienţa, spiritul creator, profesionalismul şi dedicaţia fac din dna Daniela Vulcan omul potrivit pentru continuarea misiunii FCM şi conducerea Federaţiei, alături de Preşedintele acesteia, către noi stadii de dezvoltare.

 ( http://ceccar.ro/ro/?p=3269 )


GHID pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, ediţia a II-a, revizuită.

 

Editura CECCAR adaugă colecţiei “Ghidul Expertului Contabil” o nouă lucrare

 

Ghidul, complet şi revizuit, conţine toate informaţiile necesare accesului la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat.

Acest ghid profesional complet, deosebit de util, este recomandat tuturor candidaţilor.

Puteţi achiziţiona acest ghid de la toate filialele CECCAR.


Comunicat de interes pentru membri

Academia de Studii Economice din Bucureşti, în calitate de beneficiar al proiectului „ACADEMIA DE ANTREPRENORIAT BAZAT PE CUNOAŞTERE” (AAC), a dezvoltat cinci programe postuniversitare de formare profesională continuă al căror scop este de a dezvolta cultura antreprenoriatului inovativ. Având în vedere buna relaţie de colaborare şi parteneriatul strategic dintre Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) aceste programe postuniversitare de formare profesională continuă sunt disponibile gratuit pentru toţi membrii experţi... citeşte mai departe


Procesul  verbal nr. 3555/09.04.2013 al Comisiei Centrale de Nominalizare şi Comisiei Centrale de Validare

În temeiul prevederilor pct. 17 şi 18 din Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CECCAR, republicat, aprobate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 09/62 din 14 martie 2009, modificate şi completate prin Hotărârea Conferinţei Naţionale nr. 10/65 din 2 septembrie 2010, Comisia Centrală de Nominalizare împreună cu Comisia Centrală de Validare întrunite azi, 09.04.2013, urmare exprimării opţiunilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR în perioada 01-31 martie 2013, constată următoarele: ( click)


ALEGEREA  PREŞEDINTELUI  C.E.C.C.A.R.

LISTA CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL C.E.C.C.A.R.( click)

REFERATELE COMISIEI CENTRALE DE NOMINALIZARE (click)


Adunarea generală a membrilor Filialei Argeş

În ziua de 28 februarie 2013, ora 15,00,  în Sala de conferinţe a Complexului Alcadibo Center din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr. 70,   va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Argeş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:( click)


Modelul declaraţiei de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR se poate descărca aici.

Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 31 ianuarie 2013.


Precizări privind testul în vederea înscrierii în Grupul Experţilor Judiciari

 Aici puteţi consulta setul de întrebări din care vor fi extrase câte 50 întrebări pentru fiecare variantă ( click )

Testul din 3 decembrie 2012, orele 16,00, prima sesiune, se va desfăşura la sediul filialei din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4.


CECCAR sprijină sectorul IMM oferind practici contabile de calitate, adaptate cerinţelor actuale

 Vă rugăm să găsiţi în linkul următor:

http://curierulnational.ro/Specializat/2012-11-08/CECCAR+sprijina+sectorul+IMM+oferind+practici+contabile+de+calitate%2C+adaptate+cerintelor+actuale

articolul realizat pe baza acţiunilor la care CECCAR a fost Partener Principal– Topul Naţional al Firmelor Private, CNIPMMR- material ce conţine ampla luare de cuvânt a Directorului General al CECCAR, ec. Daniela Vulcan, în cadrul plenului lucrărilor găzduite de Topul Naţional.


 ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI  -  Înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari

Având în vedere prevederile  Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a testului susţinut de experţii contabili care doresc să se înscrie în Grupul experţilor judiciari, organizat la nivelul filialelor,  vă comunicăm următoarele:click pentru detalii 

Cerere privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (Anexa nr.10)

Fişa de opţiuni ( Anexa nr.11)

Tematica şi bibliografia ( Anexa nr.1). 

Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară


 

21 septembrie 2012

Ziua Naţională a Contabilului Român

            Cu ocazia aniversării zilei de 21 septembrie ca „ Zi Naţională a Contabilului Român” Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - Filiala Argeş are plăcerea de a vă invita, vineri 21 septembrie 2012, începând cu orele 15.00, la Complex Alcadibo din Piteşti, str. Pasajul Şcolii nr. 70, să participaţi alături de noi la manifestările ocazionate de această zi.

            ,,Ziua Naţională a Contabilului  Român” din 21 septembrie 2012, manifestare ajunsă la a VIII-a ediţie, se va desfăşura anul acesta sub auspiciile “Drumuri prin memoria profesiei contabile”. Evenimentul va omagia personalitatea celui care s-a dăruit nobilei profesii contabile şi formării noilor generaţii de profesionişti, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR – prof. univ. dr. Marin Toma, omul a cărui muncă fără întrerupere a contribuit la trasarea definitivă şi irevocabilă a locului câştigat de CECCAR în profesia contabilă europeană şi internaţională.

            Veţi avea ocazia să întâlniţi, pe lângă reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru, oameni de afaceri şi colegi de-ai dumneavoastră din profesie, cu care să discutaţi şi să schimbaţi idei, pentru a obţine un schimb de informaţii util şi constructiv.

            Vă rugăm să confirmaţi participarea la tel/fax: 0248215256; 0248213151; e-mail: ceccararges@ceccararges.ro.

            Cu deosebită consideraţie,

   Preşedinte,                                                                   Director executiv,

   Ion BĂNICĂ                                                                   Marilena PÎRVULESCU 

 

Programul manifestărilor din 21 septembrie 2012


 ,,STANDARDELE INTERNAŢIONALE PRIVIND COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢAREA  TERORISMULUI  & PROLIFERARE Recomandările FATF" 


CURSURI IFRS

Urmare apariţiei OMFP 881 din 25.06.2012 privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori imobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară  (publicat în Monitorul Oficial nr. 424 din 26.06.2012), filiala Argeş a CECCAR, organizează cursuri în domeniul de compenență IFRS, destinate membrilor și tuturor celor interesați.
·         Obiectivele cursului:
1.    Clarificarea problemelor tehnice legate de trecerea de la aplicarea reglementarilor contabile conforme directivelor europene reprezentate de OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare la aplicarea IFRS ca bază de ținere a contabilității ca urmare a Ordinului 881 din 25.06.2012.
2.   Formarea, completarea și consolidarea competențelor privind aplicarea IFRS pentru a asigura membrilor Corpului  recunoașterea calității de expert contabil în spațiul Uniunii Europene cât și în afara acestuia deoarece majoritatea organismelor profesionale naționale din alte țări condiționează recunoașterea competențelor experților contabili de dovezi ale deținerii de competențe în domeniul IFRS.
         Conținutul cursului:
Având în vedere tematica completată și actualizată a disciplinei IFRS ( Anexa nr.1 ) lectorii abilitați de Conducerea Corpului în domeniul IFRS vor susține cursul având în vedere obiectivele precizate mai sus.
         Model cu privire la conţinutul unui curs IFRS:
1. Raportarea financiară din România între conformitatea cu directivele europene şi convergenţa cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu accent pe următoarele aspecte:
 1.1 Contextul european şi internaţional al raportării financiare:
- rolul Directivelor C.E.E în armonizarea contabilităţii la nivel european;
- nevoia de internaţionalizare a contabilităţii şi rolul IFRS;
- aplicarea IFRS în Uniunea Europeană;
- produsele IASB: standardele internaţionale de raportare financiară (IAS şi IFRS), interpretări la standardele internaţionale de raportare financiară (SIC şi IFRIC), ghiduri de implementare şi materiale educaţionale, traducerile în limbile naţionale ale IFRS, etc.
1.2 Cadrul legal al raportării financiare şi sfera de aplicare a IFRS în România.
2. Identificarea politicilor contabile conforme OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare utilizate de entităţi în elaborarea situaţiilor financiare individuale.
3. Definirea politicilor contabile conforme IFRS de către entităţile care urmează să aplice IFRS.
4. Identificarea diferenţelor dintre politicile contabile şi elaborarea situaţiilor financiare individuale conforme IFRS prin retratarea valorilor obţinute prin aplicarea OMFP 3055/2009, cu modificările ulterioare.
5. Analiza aspectelor legate de auditarea situaţiilor financiare conforme IFRS şi a celor legate de reconcilierea între contabilitatea conformă IFRS şi fiscalitate.
Cererea de înscriere la cursuri poate fi descarcata aici.

În atenţia candidaţilor la examenul de acces

din 30 septembrie / 7 octombrie 2012

 

A apărut ediţia 2012 a lucrării pregătitoare pentru examenul de acces intitulată:

 „Ghid pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat”.

 Faţă de ediţiile anterioare, Ghidul este complet restructurat şi cuprinde în cele 962 pagini:

 • Exemple ilustrative rezolvate, cu explicaţii (acolo unde este cazul) şi menţiuni legislative – pentru disciplinele: Contabilitate; Fiscalitate; Drept.
 • Întrebări şi propuneri de studiu – pentru disciplinele: Audit; Evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor; Doctrina şi deontologia profesiei contabile; Expertiza contabilă.

!

Această lucrare reprezintă singurul Ghid agreat de CECCAR pentru pregătirea şi susţinerea în bune condiţii a examenului de acces.


Puteţi achiziţiona acest Ghid de la toate filialele judeţene CECCAR,

inclusiv de la filiala Bucureşti

 


 

Parafe cu valabilitate anuală începând cu 01.01.2013

Prin Hotărârea Consiliului Superior nr.12/262 din 22 martie 2012 au fost aprobate unele măsuri pe linia transparenţei activităţilor profesionale ale membrilor Corpului  care prevăd că începând cu 1 ianuarie 2013 dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei  se face  prin aplicarea pe toate contractele, lucrările, rapoartele  şi alte documente ce intervin între membrii CECCAR şi clienţii sau beneficiarii lucrărilor acestora, a parafei  cu valabilitate anuală. 

Pentru membrii care au obtinut viza pe anul în curs şi figurează în Tabloul Corpului precum şi pentru cei care au adus la cunoştinţa filialei faptul că,  începând cu anul 2013, intenţionează să exercite profesia ca persoană fizică autorizată se va transmite  direcţiei de specialitate din cadrul Corpului , Tabloul nominal  până la data de 13 iulie 2012,  în vederea confecţionării parafelor anuale.

Acţiunea de confecţionare a parafelor va continua, pentru membrii care nu au fost avuţi în vedere iniţial, la cererea acestora şi numai cu îndeplinirea condiţiilor legale.

Parafele vor fi transmise, începând cu 01 ianuarie 2013,   membrilor care îndeplinesc condiţiile de exercitare a profesiei în anul 2013, odatã cu viza pe carnetul de expert contabil / contabil autorizat, conform reglementãrilor Corpului. Astfel vechile parafe devin nule începând cu 01.01.2013.


Examen de admitere la stagiu 2012

Filiala Argeş  vă anunţă că au început înscrierile pentru Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat organizat în zilele de 30 septembrie şi  7 octombrie 2012. Dosarele de înscriere la examen se depun până la data de 3 septembrie 2012, la sediul CECCAR Filiala Argeş din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4. mai multe detalii la secţiunea :examene/examen admitere stagiu


Congresul profesiei contabile din România 2012

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) organizeaza o data la doi ani Congresul profesiei contabile din Romania, eveniment de amploare, cu participare la nivel national si invitati ai organismelor profesionale internationale. Traditia organizarii acestei mari reuniuni s-a impus ca reper in agenda mondiala a profesiei contabile, autoritati ale profesiei din întreaga lume intampinand cu interes participarea la dezbaterile pe care CECCAR le propune in cadrul congresului.

Anul acesta, congresul se va desfasura in perioada 7-8 septembrie, la Centrul International de Conferinte, Casino Sinaia. Tema acestei editii este “Guvernanta corporativa si profesia contabila; competenta si responsabilitate”, propunand celor prezenti cele mai incitante subiecte despre perspectivele profesiei in lume si in Romania, in contextul economic actual.

Pentru mai multe informatii cu privire la desfasurarea evenimentului, va invitam sa accesati pagina celui de-al XIX – lea Congres al profesiei contabile din România


 

A apus soarele contabilităţii româneşti…

Profesorul universitar doctor MARIN TOMA, distinsă personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR a plecat duminică, 27 mai 2012 la Ceruri…

Drept semn de recunoştinţă, apreciere şi respect pentru cel care a fost Marele Om al CECCAR şi va rămâne un reper pentru generaţiile următoare,

 Marţi, 29 mai 2012, ora 13.00, se va păstra un moment de reculegere,

în această zi a înhumării sale care pentru CECCAR este Zi de Doliu. Marea familie a CECCAR din toată ţara va păstra acest moment de reculegere pentru Omul MARIN TOMA timp de 40 de zile când, conform tradiţiei creştine, sufletul  său încă se află aici, printre noi…

Să-l cinstim aşa cum se cuvine, pentru tot ce a fost, este şi va fi MARIN TOMA!

Slujba religioasă va avea loc marţi, 29 mai 2012 la ora 13:00 la capela Bisericii Răzoare, iar înhumarea va avea loc după slujba religioasă, la Cimitirul Sfântul ILIE (str. Floare de Gheaţă, la intersecţia Prelungirea Ghencea cu Valea Oltului).

Dumnezeu să-l Odihnească în Pace!

 

 

Prof. Univ. Dr. Marin Toma

 

Născut pe meleaguri gorjene, la 26 februarie 1943, ca al cincilea copil al unei familii de ţărani din satul Baloşani, a fost inspirat prin tot ce a trăit în copilărie să iubească oamenii şi munca, să se dăruiască semenilor, cu un devotament ieşit din comun.

Condiţiile extrem de grele în care s-a format au adus un plus de dârzenie şi de profundă înţelegere a vieţii, care s-au manifestat de-a lungul întregii sale existenţe. A fost un elev şi student strălucit, şi a urmat cu aceeaşi determinare şi voinţă Facultatea de Finanţe şi Contabilitate a ASE din Bucureşti şi si-a început activitatea în sistemul finanţelor publice pentru a ajunge, imediat dupa Revoluţie, Directorul General al departamentului de control din Ministerul de Finanţe. A părăsit însă în scurt timp funcţia publică şi s-a dedicat activităţii de consultanţă din sectorul privat ca şi celei de formator a profesioniştilor contabili. A devenit doctor în economie şi a parcurs treptele didactice până la cea de profesor universitar. De pe aceste poziţii de prestigiu a fost unul dintre fondatorii CECCAR, de numele său fiind legată întreaga istorie din ultimele două decenii a celei mai largi organizaţii profesionale din ţara noastră. Sunt anii în care omul, profesionistul de înaltă clasă, extrem de exigent în primul rând cu sine, a imprimat CECCAR valori care constituie bunul de cel mai mare preţ al zecilor de mii de colegi din întreaga ţară.

Spirit dinamic, mereu în cautarea de soluţii mai bune, inspirat de practică, dăruit cercetării ştinţifice şi formării noilor generaţii de profesionişti contabili, a reuşit prin perseverenţă, prin viziune, prin inteligenţă, prin propriul său exemplu, să transmită nu numai o dată cu un valoros mesaj ştiinţific, calitatea studiilor care stimulează întotdeauna marile energii.

În acelaşi timp, a deschis noi orizonturi de renume, CECCAR fiind un veritabil antemergător al procesului de integrare europeană a României, un remarcabil factor de progres pentru profesiunea contabilă la scara internaţională.

Meritele sale se înscriu astfel la loc de seamă, nu numai în cronica evoluţiei ascendente a profesiunii contabile autohtone şi mondiale, ci şi în cea a schimbărilor radicale economice şi sociale postdecembriste, ca un model de comportament profesional şi civic de excepţie.

 

MARIN TOMA

Profesor Universitar, Doctor în economie

26 februarie 1943 – 27 mai 2012

 

  • Autor a mai multe lucrări în domeniile: audit financiar, evaluarea întreprinderilor, doctrină şi deontologie profesională
  • Formator pentru Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în domeniile: audit financiar, evaluarea întreprinderilor, doctrină şi deontologie profesională
  • Preşedinte al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
  • Membru al Consiliului Contabilităţii şi Raportărilor Financiare
  • Membru fondator al Academiei de Ştiinţe şi Tehnici Contabile şi Financiare din Franţa
  • Vicepreşedinte al Comitetului pentru Integrare Latină Europa-America (CILEA)
  • Administrator al Federaţiei Internaţionale a Experţilor Contabili Francofoni (FIDEF)
  • Preşedinte al Parteneriatului Sud-Est European pentru Dezvoltarea Contabilităţii în perioada 2004-2008
  • Membru al Societăţii Americane a Evaluatorilor

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR - O.N.P.C.S.B. - ne-a pus la dispoziţie posibilitatea ca fiecare membru C.E.C.C.A.R. să-şi deschidă un cont propriu în sistemul de raportare online în situaţia  în care are rapoarte de trimis către O.N.P.C.S.B. 
Sistemul de raportare online se găseşte pe www.onpcsb.ro la secţiunea ,,Raportare on line".
Pentru eventuale informaţii suplimentare, privind utilizarea sistemului vă puteţi adresa doamnei Mihaela Danescu telefon 0213155207.
 


 Notă privind unele măsuri pentru dezvoltarea profesiei( click).


ADUNAREA  GENERALĂ  A  MEMBRILOR  FILIALEI  ARGEŞ
 
În ziua de 9 februarie 2012, ora 14,00,  în Sala de conferinţe a Complexului Alcadibo   Center din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr. 70,   va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Argeş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:( click) 

Sesiuni examene de admitere la stagiu 2012
 
În anul 2012, C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 30 septembrie şi 7 octombrie 2012.
 
Examenul de admitere la stagiu pentru contabili autorizati, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice se va organiza  în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu, respectiv în zilele de 30 septembrie şi 7 octombrie 2012
 

Precizări privind testul în vederea înscrierii în Grupul Experţilor Judiciari

 Aici puteţi consulta setul de întrebări din care vor fi extrase câte 50 întrebări pentru fiecare variantă ( click )

Testul din 17 decembrie 2011, orele 09,00, a doua sesiune, se va desfăşura la sediul filialei din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4.


IFAC a lansat cel de-al patrulea Chestionar rapid pentru PMM-uri

Chestionarul este disponibil acum şi în limba română

Sunteţi practician în cadrul unei practici mici sau mijlocii (PMM)? Atunci completaţi chestionarul rapid http://www.research.net/s/SMPQuickPoll-Nov-Dec2011. Completarea chestionarului nu durează mai mult de 3 minute. Comitetul PMM din cadrul IFAC va analiza rezultatele într-un raport global pentru 2011 care va fi publicat în 2012. Rezultatele Chestionarelor rapide pentru PMM-uri din ianuarie, aprilie şi august sunt disponibile aici: http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee/publications-resources?publication-type=21&source=37&issues=&language=&x=48&y=6&sort=date. Termenul limită este 19 decembrie 2011.


<În legătură cu apariţia pe piaţă şi promovarea unui “Ghid practic pentru reuşita la Examenul de Aptitudini C.E.C.C.A.R. – sesiunea 2011”, menit să asigure promovarea examenului aptitudini, şi a zvonurilor referitoare la condiţiile de susţinere a examenului, conducerea C.E.C.C.A.R. face următoarele precizări: 

1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nu are nicio implicare în editarea şi comercializarea materialelor lansate pe piaţă sau care circulă pe internet, referitoare la pregătirea examenului de aptitudini, şi de aceea nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea informaţiilor respective. 

2. C.E.C.C.A.R. nu a aprobat sau autorizat o lucrare în domeniu ca sursă unică pentru pregătirea examenului de aptitudini din sesiunea 2011.

3. Nu au fost aprobate măsuri de modificare a condiţiilor de susţinere a examenului de aptitudini pentru viitor, şi de aceea toate zvonurile care circulă pe internet sunt eronate şi nefondate.>


 ÎN ATENŢIA EXPERŢILOR CONTABILI

Având în vedere prevederile  Normelor nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea nr. 10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificările ulterioare, în vederea organizării şi desfăşurării în bune condiţii a testului susţinut de experţii contabili care doresc să se înscrie în Grupul experţilor judiciari, organizat la nivelul filialelor,  vă comunicăm următoarele: click pentru detalii

Cerere privind înscrierea în Grupul experţilor judiciari (Anexa nr.10)

Fişa de opţiuni ( Anexa nr.11)

Tematica şi bibliografia ( Anexa nr.1). 

 

 Normele nr. 1044/2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară

 


Examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil/contabil autorizat, sesiunea 18 şi 25 septembrie 2011, se va desfăşura la Universitatea din Piteşti,  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, str. Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti. Sala: Amfiteatrul Gheorghe I. Brătianu - I 307. Examenul începe la ora 9,00. Accesul în sală: ora 8,30.


În atenţia  experţilor evaluatori formaţi de CECCAR

În Monitorul Oficial al României nr. 628   din 2 septembrie 2011 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 24 prin care se reglementează calitatea de evaluator autorizat. Experţilor evaluatori formaţi de CECCAR urmează să li se recunoască această calitate potrivit art.32 din această ordonanţă.
Rugăm toţi experţii evaluatori formaţi de CECCAR să respecte termenele prevăzute în această reglementare întrucât sunt termene de decădere; după expirarea acestora calitatea de evaluator autorizat nu se mai poate obţine decât potrivit prevederilor noi reglementări.


ANUNŢ

 „După cum aţi luat cunoştinţă este în curs de aprobare un proiect de ordonanţă prin care se reglementează calitatea de evaluator autorizat; Experţilor evaluatori formaţi de CECCAR urmează să li se recunoască această calitate potrivit art.32 din acest proiect de ordonanţă.

Rugăm toţi experţii evaluatori formaţi de CECCAR ca imediat după publicarea actului normativ să respecte termenele prevăzute în această reglementare întrucât sunt termene de decădere; după expirarea acestora calitatea de evaluator autorizat nu se mai poate obţine decât potrivit prevederilor noi reglementări”.

Director General

Ec. Daniela Vulcan

 


 ANUNŢ IMPORTANT! 

În atenţia candidaţilor ce urmează să susţină examenul de acces CECCAR  

                   În ultimul  timp au apărut, pe  diferite  site-uri, reclame  la „Cărţi cu exerciţii pentru examenul de acces CECCAR”, care pretind că sunt lucrări pregătitoare pentru candidaţii ce urmează să susţină examenul de acces organizat de CECCAR. 

                   Facem precizarea că singurele surse şi lucrări într-adevăr utile pentru pregătirea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de acces la profesie sunt cele furnizate direct de către CECCAR, prin intermediul filialelor sale.


Pentru detalii daţi click pe imagine

Pentru pregătirea temeinică a examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat, CECCAR pune la dispoziţia candidaţilor culegerea cu subiecte orientative, editată de Corp, ÎNTREBĂRI şi STUDII DE CAZ privind accesul la stagiu pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat ( cadrul general)", Ediţia a IV - a, revizuită şi adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.

Culegerea se poate achiziţiona de la sediul filialei.

C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş organizează cursuri de pregătire a candidaţilor pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil/ contabil autorizat. Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la sediul din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4, tel. 0248215256; 0248213151.


Interviul acordat de Preşedintele CECCAR  Prof. univ. dr. Marin Toma unei reviste de specialitate cu privire la clarificarea unor aspecte legate de modificările aduse Legii Contabilitatii ( click pentru detalii)


Notă referitoare la interpretarea aplicării prevederilor din Legea contabilităţii.

Prin Nota nr. 496/05.05.2011 s-au comunicat, de către conducerea CECCAR, precizări la întrebările puse în legătură cu aplicarea alin. 31 al art. 10 din Legea contabilităţii. ( click pentru detalii).


REZULTATUL ALEGERILOR PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL FILIALEI CECCAR ARGEŞ

LISTA CANDIDAŢILOR pentru funcţia de preşedinte al filialei C.E.C.C.A.R Argeş

În urma analizării şi centralizării opţiunilor exprimate de membrii filialei cu drept de vot, domnul Bănică Ion este desemnat viitorul preşedinte al Filialei Argeş, ce urmează să fie prezentat în Adunarea Generală de dare de seamă şi alegeri din anul 2012.

Comisia de validare a candidaturilor:

Păuna Ion

Jaca Floarea

Constantinescu Corneliu

Uţă Adrian Dumitru

Pîrvulescu Marilena                                                       


Sesiuni examene de admitere la stagiu 2011

În anul 2011, C.E.C.C.A.R. organizează examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat în zilele de 18 şi 25 septembrie 2011.

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice se va organiza în acelaşi timp cu examenul de admitere la stagiu din 18 şi 25 septembrie 2011, respectiv în data de 18 septembrie 2011.

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu, sesiunea 18 şi 25 septembrie 2011:

         Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil ( click ).

         Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat( click)

C.E.C.C.A.R. Filiala Argeş organizeză cursuri de pregătire a candidaţilor pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil /contabil autorizat. Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la sediul din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4, tel. 0248215256; 0248213151.


Clasele CAEN

Clasele CAEN, în care sunt încadrate activităţile ce pot fi desfăşurate de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi în funcţie de competenţele conferite de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, sunt:( clic pentru detalii)


Achiziţionare semnătură electronică 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a încheiat cu CertSign SA o convenţie ce are ca obiectiv principal obţinerea, pentru membrii Corpului, a unor condiţii mai bune de achiziţionare a certificatelor digitale necesare transmiterii în format electronic a situaţiilor financiare, declaraţiilor, etc. către instituţiile statului şi nu numai.( click pentru detalii


ALEGERI  PREŞEDINTE  FILIALA CECCAR  ARGEŞ  PENTRU  MANDATUL  2012 - 2016

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  C.E.C.C.A.R.,  aprobat de Conferinţa Naţională publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-I-a, nr. 601 din 12 august 2008 reglementează modul de alegere a preşedintelui C.E.C.C.A.R. şi a preşedinţilor de filiale, precizând că: „Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.” 

Având în vedere Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct.. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare  al CECCAR,  membrii cu drept de vot, vor comunica filialei, până la 31 martie 2011,  opţiunea lor cu privire la noul preşedinte al filialei.

Opţiunea poate fi exprimată numai de către membrii cu drept de vot, în conformitate cu dispoziţiile pct. 108 din ROF CECCAR şi pct. 2 din anexa nr. 1 la ROF.

Opţiunea se exprimă prin bifarea candidatului de pe Lista candidaţilor nominalizaţi.Pentru verificarea autenticităţii opţiunii, fiecare membru cu drept o va depune la filială, semnată în original, până la data de 31 martie 2011.

La editura CECCAR a apărut lucrarea "Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de aplicare"

Editura CECCAR oferă profesionişilor din domeniul economic o nouă lucrare din "Colecţia Standarde Profesionale" - "Standardul profesional nr. 37: Misiunea de evaluare a întreprinderii. Ghid de aplicare" - adresată atât experţilor evaluatori, cadrelor universitare şi cercetătorilor sferei economice, cât şi celor care se pregătesc pentru acest domeniu.( click pentru detalii)


Nota privind organizarea Topului naţional şi local al celor mai bune societăţi membre ale CECCAR.(click pentru detalii).


Materialul elaborat de Domnul Preşedinte Prof.univ.dr. Marin Toma, dat publicităţii în „Curierul Naţional” din 27 ianuarie 2011, care cuprinde unele măsuri de creştere a calităţii serviciilor prestate de membrii Corpului poate fi citit aici.


  Normele nr. 1044 / 2010 privind îmbunătăţirea activităţii de expertiză contabilă judiciară, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10 / 200 din 21.07.2010, cu modificările ulterioare( click)


 ADUNAREA  GENERALĂ  A  MEMBRILOR  FILIALEI  ARGEŞ

În ziua de 3 martie 2011, ora 14, la Complex Alcadibo Center din Piteşti, str. Pasajul Şcolii, nr. 70,   va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Argeş a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi: continuare aici


  ANUNŢ ALEGERI  PREŞEDINTE 

CECCAR - Filila Argeş anunţă membrii săi că, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al  C.E.C.C.A.R. s-au demarat procedurile pentru alegerea viitorului preşedinte al Consiliului Filialei Arges.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al  C.E.C.C.A.R.,  aprobat de Conferinţa Naţională publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-I-a, nr. 601 din 12 august 2008 reglementează modul de alegere a preşedintelui C.E.C.C.A.R. şi a preşedinţilor de filiale, precizând că: „Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.” 

Declaraţia de candidatură pentru functia de preşedinte al Consiliului filialei, completată la toate rubricile potrivit reglementarilor Corpului, se depune la sediul filialei până la data de 31 ianuarie 2011.
Preşedinţii al căror prim mandat urmează să înceteze pot depune candidatura pentru al -2-lea mandat.

Declaraţia de candidatură pentru funcţia de preşedinte al filialei – model aprobat de Consiliul Superior al Corpului se poate descărca aici( click).


 Testul de verificare în vederea înscrierii în Grupul Experţilor Judiciari , sesiunea decembrie 2010, se va desfăşura în data de 11 decembrie 2010, ora 11,00, la sediul CECCAR Filiala Argeş din Piteşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr.4 .


 În conformitate cu Normele CECCAR nr. 1.500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor, viza pentru exercitarea profesiei în anul 2011 se acorda până la data de 31 ianuarie 2011, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:(click). 

Raportul anual de activitate se depune la filiala CECCAR până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se acorda viza.Raportul anual de activitate pe anul 2010 se poate descarca aici.

A apărut prin Editura CECCAR  "Ghid practic de aplicare A REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE aprobate prin OMFP nr.3055/2009"

 

 

 

 

 

 Ghidul poate fi achizitionat de la CECCAR – Filiala Argeş. 


  În atenţia experţilor contabili

 
În Monitorul Oficial nr. 714/26.10.2010 a fost publicată Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor.
La art. 24 din legea menţionată mai sus este prevăzută modificarea art. 201 din Codul de procedură civilă, după cum urmează:
"ART. 201
    Când pentru lămurirea unor împrejurări de fapt instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti, va numi, la cererea părţilor ori din oficiu, unul sau trei experţi, stabilind prin încheiere punctele asupra cărora ei urmează să se pronunţe, după care va putea convoca o audiere în camera de consiliu, în cadrul căreia va solicita expertului să se pronunţe cu privire la costul estimativ al lucrării ce urmează a fi efectuată, cât şi cu privire la durata de timp necesară efectuării expertizei. Poziţia părţilor, respectiv a părţii care a solicitat proba va fi consemnată în încheiere. În funcţie de poziţia expertului, a părţilor, respectiv a părţii care a solicitat proba, instanţa va fixa termenul de depunere a raportului de expertiză şi condiţiile de plată a cheltuielilor necesare efectuării expertizei. Dispoziţiile art. 213 alin. 2 sunt aplicabile."

 În atenţia experţilor contabili care au solicitat înscrierea în GEJ

 •  Precizări privind testul în vederea înscrierii în Grupul Experţilor Judiciari

                  - Aici puteti consulta setul de întrebări din care vor fi extrase cele 50 întrebari care vor reprezenta testul privind înscrierea în GEJ ( click).

                - Testul se va desfasura in data de 20 noiembrie 2010, ora 11,00, la Universitatea din Pitesti, Facultatea de Stiinte Economice din Pitesti,  B-dul Republicii, nr.71 ( fostul Centru de calcul), in amfiteatrul CC1 .Va rugam sa aveti la dvs. carnetul de expert contabil sau cartea de identitate .

 • Precizări privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari pentru expertii care sunt si absolventi ai unor Facultăţi de drept sau mastere în acest profil 

                  - experţii contabili care doresc înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari şi sunt şi absolvenţi ai unor Facultăţi de drept sau mastere în acest profil pot fi înscrişi fără susţinerea testului;

             - cei în cauză vor depune, până pe data de 19.11.2010, la filiale, copii ale documentelor doveditoare.


În atenţia experţilor contabili care doresc să se înscrie în Grupul Experţilor Judiciari
·        Se prelungeste perioada de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari până pe data de 10 noiembrie 2010.
·        Pentru candidaţii care au promovat examenul de aptitudini privind obţinerea calităţii de expert contabil în luna octombrie 2010 şi doresc să se înscrie în Grupul Experţilor Judiciari perioada de înscriere se prelungeşte până pe data de 30 noiembrie 2010.
·        Experţii contabili care ulterior acestor date doresc să se înscrie în Grupul Experţilor Judiciari vor mai avea acestă posibilitate numai în sesiunea din noiembrie –decembrie 2011.  

COMUNICAT DE PRESA

 
În legătură cu Decizia Consiliului Concurenţei de amendare a CECCAR pentru că experţii contabili şi contabilii autorizaţi s-au organizat în cartel în scopul încălcării legislaţiei referitoare la concurenţă, Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR face următoarele precizări:
 
1. Măsura dispusă de Consiliul Concurenţei este netemeinică deoarece se bazează pe:
 
- supoziţii şi estimări şi nu pe fapte şi acte certe;
- interpretarea eronată şi abuzivă a unor reglementări în domeniu;
- neînţelegerea rolului, naturii juridice şi atribuţiile CECCAR prevăzute în reglementările interne, cele europene şi în standardele internaţionale aplicabile CECCAR;
 
2. Măsura dispusă de Consiliul Concurenţei este abuzivă deoarece:
 
- nu s-a demonstrat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.5 alin (1) lit a) din Legea Concurenţei şi anume că ar exista înţelegeri exprese sau tacite pentru fixarea concertată a tarifelor practicate de experţii contabili;
- nu s-a demonstrat că sunt întrunite cumulativ, aşa cum prevede legea, cele trei condiţii pentru a face aplicabilitate art.5 alin (1) lit a) din lege şi anume:
· existenţa unor întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi;
· existenţa unei înţelegeri între întreprinderi;
· înţelegerea să aibă ca obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa românească;
 
3. Amenda aplicată CECCAR este aberantă, netemeinică şi nelegală deoarece:
 
- nu s-a demonstrat că veniturile CECCAR luate în calcul ar avea vreo legătură cu metodologia de stabilire a tarifelor recomandată experţilor contabili;
- nu s-a demonstrat că veniturile CECCAR luate în calcul ar avea vreo legătură cu veniturile membrilor; de altfel, din veniturile luate în calcul pentru stabilirea amenzii doar 40% provin din cotizaţii de la membrii iar din acestea peste 50% sunt cotizaţii fixe stabilite cu aproape 10 ani în urmă care nu au nici o legătură cu veniturile membrilor;
- nu a fost constatat vreun temei pentru a încadra fapta la gravitate mare şi de lungă durată;
- nu au fost prezentate dovezi care să conducă la aplicarea de circumstanţe agravante; metodologia a fost publicată în luna februarie 2009 iar corespondenţa Consiliul Concurenţei - CECCAR din anul 2000 a avut cu totul alt subiect; cu toate acestea nimeni şi nimic nu a împiedicat Consiliul Concurenţei să aştepte 9 ani până la declanşarea investigaţiei.
 
4. Facem precizarea că în perioada 2001 - 2009 nu a existat vreo corespondenţă între Consiliul Concurenţei şi CECCAR în legătură cu vreo încălcare a legislaţiei concurenţei iar după declanşarea investigaţiei CECCAR a aflat noutăţi de la Consiliul Concurenţei doar prin intermediul presei.
 
5. La raportul de investigare, CECCAR a prezentat zeci de pagini de observaţii prin care s-a demonstrat netemeinicia constatărilor; la observaţiile prezentate şi la concluziile după audierea în faţa Consiliului Concurenţei nu s-a primit vreo poziţie a Consiliului Concurenţei. Numai azi 26 octombrie 2010 după conferinţa de presă organizată de Consiliul Concurenţei având acest obiect, Consiliul Concurenţei a transmis CECCAR Decizia de sancţionare.
 
Sperăm ca justiţia să facă dreptate.
 
Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR
 

  


 Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului, care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice va fi organizat în  data de  21 noiembrie 2010. Dosarele de înscriere  se depun  până în data de 5 noiembrie 2010.Pentru detalii accesati sectiunea Examene.

  CHESTIONAR privind asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor C.E.C.C.A.R.

În vederea îmbunătăţirii sistemului privind asigurarea de răspundere civilă profesională a membrilor C.E.C.C.A.R. pentru anii următori vă rugăm ca până la data de 25 octombrie 2010 să completaţi răspunsurile la întrebările din chestionar (click)şi să le transmiteţi pe adresa de E-mail planificare@ceccaro.ro

Important:

Normele nr. 1044/22.06.2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara

Prin Hotararea Consiliului Superior al CECCAR nr. 10/200 din data de 21 iulie 2010  (click) au fost aprobate Normele nr. 1044/22.06.2010 privind imbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara(click). Membrii filialei care doresc să se înscrie în Grupul de Experti Judiciari (GEJ), sunt rugati sa contacteze filiala in vederea prelucrarii Normei nr. 1044/22.06.2010.

           - Fisa de optiuni ( click)

          - Tematica si bibliografia ( click)

          - Organizarea si desfasurarea testului ( click)


Examenul de aptitudini - sesiunea 2010 

Sesiunea 2010 a Examenului de aptitudini se organizează în zilele de 17 octombrie (proba scrisă) şi 24 octombrie (proba orală).Mai multe detalii pot fi accesate pe pagina Examene .

_________________________________________________________________________________________________

Modificări la legea contabilităţii

De câteva zile a fost pus în dezbatere publică un proiect de lege, care, în loc să facă în prealabil obiectul unor dezbateri profesionale între specialişti, a provocat o adevărată isterie a celor mai mult sau mai puţin interesaţi, mai mult sau mai puţin avizaţi, cu reflectarea de această dată normală în aproape întreaga medie românească.

Organismul care gestionează profesia contabilă, invită pe toţi cei interesaţi, inclusiv pe „contabilii afectaţi” de această propunere legislativă, să se aplece cu calm asupra poziţiei CECCAR vis-a –vis de problema în discuţie, considerată în mod exagerat, şi poate nu întâmplător, subiectul mediatic al zilei.

1.   Propunerea legislativă – o propunere de clarificare

În prezent legea specială ( a contabilităţii) prevede că pentru ţinerea contabilităţii şi elaborarea situaţiilor financiare, o entitate are de ales una din două variante:

 • activităţile contabile să fie realizate prin compartimente proprii – o variantă adoptată în practică de întreprinderile mari.
 • activităţile contabile să fie externalizate unor persoane sau firme autorizate  potrivit legii – variantă adoptată de regulă de întreprinderile mici şi mijlocii.

În practică a apărut însă o a treia variantă, bazată pe o insuficienţă legislativă privind definirea „compartimentului propriu” şi o mare scăpare din legislaţia muncii (dreptul de a încheia contracte cu timp parţial de lucru indiferent de importanţa publică a serviciului prestat): „compartimentul propriu cu o persoană angajată cu 2 ore/zi”.

2.   Serviciile contabile – servicii de interes public

Contrar susţinerilor- care din păcate îşi au originea chiar în unele texte legale – că răspunderea pentru raportările financiare revine administratorului firmei, nu trebuie scăpat din vedere că fidelitatea raportărilor financiare în ce priveşte patrimoniul, starea de sănătate şi performanţele financiare ale întreprinderii interesează în cel mai înalt grad toţi utilizatorii situaţiilor financiare respective şi anume:

 • acţionarii, că averea lor nu s-a dus pe apa sâmbătei;
 • potenţialii investitori, că investesc într-o întreprindere care prezintă credibilitate prin situaţiile financiare prezentate;
 • băncile şi alte instituţii de finanţare, că fac o finanţare  a unor activităţi rentabile capabile să le permită recuperarea sumelor împrumutate;
 • salariaţii, că au un loc de muncă într-o entitate sigură, iar partea ce li se cuvine din produsul muncii lor este corect determinată;
 • bugetul, că situaţiile financiare care stau la baza determinării valorilor impozabile sunt corect elaborate;
 • populaţia, că situaţiile financiare sunt corect elaborate, obligaţiile fiscale sunt corect determinate şi deci nu există riscul ca guvernanţii să stabilească noi taxe şi impozite sau să mărească pe cele existente.

Acestea sunt motivele pentru care, reglementările europene şi standardele internaţionale şi naţionale ale profesiei pun accent pe satisfacerea de către profesioniştii contabili a unor înalte exigenţe de calitate a serviciilor pe care ei le realizează, ce nu pot fi îndeplinite dacă ei nu se supun unor cerinţe minime privind, educaţia profesională continuă şi etica profesională; altfel spus aceste persoane trebuie să fie controlate şi controlabile. De altfel, în multe ţări specialistul care elaborează situaţiile financiare ale unei întreprinderi este făcut public.

3.   Situaţia existentă

Această „a treia cale” a proliferat în ultimii ani astfel că, după unele estimări ocupă, de la un judeţ la altul, între 15% şi 40% din piaţa serviciilor contabile.

Consecinţele existenţei acestui segment de piaţă cenuşie sau gri sunt dintre cele mai negative.

-      Pentru întreprindere:

 • „preocupaţi excesiv” de aspectele fiscale conducătorii întreprinderilor sunt rupţi de adevăratele şi realele probleme ale afacerilor lor, care ar trebui să fie reflectate fidel în bilanţurile contabile;
 • lipsa de încredere a utilizatorilor în raportările financiare influenţează negativ costul capitalului şi deci dezvoltarea întreprinderii;
 • insecuritatea pe termen mediu şi lung, a afacerii, şi expunerea conducătorilor la acte şi fapte încriminate de legile ţării:

-      Pentru buget: evaziune fiscală şi incertitudini în ce priveşte determinarea bazelor impozabile, aplicarea şi calculul corect al obligaţiilor fiscale;

-      Pentru ceilalţi utilizatori ai situaţiilor financiare ( bănci şi alte instituţii de credit, instituţii de asigurare, investitori, salariaţi, etc): inducerea în eroare a acestora când iau propriile decizii în legătură cu activitatea întreprinderii respective.

-      Pentru populaţie: nedeterminarea corectă a obligaţiilor fiscale poate determina Guvernul să introducă noi taxe şi impozite sau să le mărească pe cele existente.

-      Pentru contabilul în cauză: insecuritatea „afacerii” sale şi expunerea la sancţiunile civile sau penale prevăzute de lege.

În concluzie, considerăm că iniţiativa legislativă coincide pe deplin cu viziunea organismului profesional în legătură cu rolul contabilităţii şi al profesioniştilor contabili pentru dezvoltarea întreprinderilor şi a economiei şi cu preocupările generale pentru însănătoşirea mediului de afaceri, prevenirea evaziunii fiscale şi a altor fenomene negative din economie şi societate.

Biroul Permanent al Consiliului Superior al CECCAR

Preşedinte

Prof.univ.dr. Marin Toma

Click pentru detalii:

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009